Szerződési feltételek

Preambulum

A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Euro-Alarm Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített nevén Euro-Alarm Kft. (cégjegyzékszáma: Főv.Cégbíróság 01-09-069672, székhelye: H-1044 Budapest, Bezerédj utca 24, adószám: 10404254-2-41  EU adószám: HU10404254), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház(ak) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazzák, a fogyasztó (a továbbiakban: Vevő) és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően. A Szolgáltató által nyújtott webáruház szolgáltatásokat, így különösen a webáruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történő értékesítést csak ezen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg lehet igénybe venni. Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat Önre nézve kötelező érvényűnek elfogadja. Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal, elfogadása a webáruház megfelelő párbeszédpaneljén illetve ráutaló mgatartással, azaz a szolgáltatás igénybe vételével történik.

 


1.
 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.euroalarm.hu és www.brodit.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Euro-Alarm webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Euro-Alarm webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 45/2014. Korm. rendelet szabályozza.

1.2. Az Euro-Alarm webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az Euro-Alarm webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését elektronikus úton fogadja be, melyben az Ügyfelet tájékoztatja megrendelés részleteiről. A megrendelés leadását követően a visszaigazolásig (e-mail, telefonos megkeresés) szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

1.5. Ügyfélszolgálat: Euro-Alarm Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye: Euro-Alarm: H-1044 Budapest Bezerédj utca 24.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfőtől - csütörtökig: 8-17 óráig, pénteken szombaton és vasárnap: zárva
Telefon: +36 30 9 310 999
Internet cím: www.euroalarm.hu  www.brodit.hu
E-mail: info@euroalarm.hu

 

2. Regisztráció

2.1. A Főoldalon található Bejelentkezés menüpont alatt, az ott található regisztrációs űrlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelem feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Saját adatom menüben van lehetőség. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3. Megrendelés

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk termékoldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
A kiszállítási költséggel kapcsolatos részletek a Szállítás menüpont alatt találhatóak meg.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, kivéve, ha nyilvánvaló téves ár szerepel a terméknél. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül akkor és csak is akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ha az Ügyfél megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor azt a „Fizetés” gombra kattintva megteheti. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált Ügyfélként szeretne-e belépni, vagy új Ügyfélként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni. Ha már regisztrált Ügyfélként korábban vásárolt a Szolgáltató weboldalán, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új Ügyfélként szeretne regisztrálni, akkor megadja a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol. Regisztráció nélküli vásárlás esetén az Ügyfél megadja számlázási és szállítási címét.

A vásárlás következő lépéseként az Ügyfél  kiválasztja megfelelő szállítási módot (személyes átvétel vagy kiszállítás), valamint fizetési módot (utánvét, bankkártya, banki átutalás, készpénz). Ha az Ügyfél egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez a „Megrendelés” gombra kattint.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben), vagy telefonos megkeresés útján visszaigazolni, mely az Ügyfél ajánlatát elfogadásnak minősül. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított első munkanaptól számított 24 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkat (lásd 1.5 pont).

3.7 Több termék rendelése esetén az Ügyfél igényének megfelelően lehetőség van részteljesítésre, részfizetésre.

 

4. Szállítás és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközeivel vagy futárcég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát és szállítási költségét nem befolyásolja

4.2. A megrendelt és visszaigazolt termék kiszállítására 1-5 munkanapon belül kizárólag munkanapon kerül sor, a Szolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi az Ügyfélnek a kiszállítás idő intervallumára vonatkozó igényét. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. Egyedi igény ill. nem készleten lévő termék rendelése esetén a szállítás időpontjáról külön egyeztetésre kerül sor a megrendelővel.

4.3. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén: Euro-Alarm Kft. H-1044 Budapest Bezerédj utca 24

4.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen is teljesítheti.

4.5 A mindenkori szállító cégtől kizárólag szemmel látható sérülésmentes csomagot vegyen át. Sérült csomagolás esetén a szállító cég köteles jegyzőkönyben rögzíteni a sérülés tényét.

4.6 "Exress futár (2h)" szállítási mód kizárólag Budapest területére érvényes, valamint olyan termékekre, ami az Euro-Alarm Kft. raktárában van.

 

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1.  Az Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől (átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja) számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat (A Vásárló jogosult az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolni) a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

5.2.    A Ügyfél elállási jogát a termék eredeti csomagolásában, valamennyi tartozékával együtt a Szolgáltató részére történő visszaküldésével gyakorolhatja. Amennyiben a termékben a Vevő kárt okoz, tartozékait elhasználja vagy nem megfelelő csomagolásban juttatja vissza Szolgáltató részére, Szolgáltató a visszautalandó vételárat a termékben keletkezett értékcsökkenés mértékével csökkentheti. Elállás esetén Szolgáltató a termék Szolgátatóhoz történő visszaérkezésétől számított 15 napon belül visszautalja az árat. Helyszíni átvétel esetén elállásra nincs lehetőség.

Ügyfél az elállási jogát abban az esetben gyakorolhatja, amennyiben elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát (használhatja a a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatmintát) eljuttatja postán, e-mail-ben vagy telefonon az Euro-Alarmhoz. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes visszavételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén az Euro-Alarm Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését, valamint az elállás miatt felmerült költségei megtérítésére (banki költségek, sérült csomagolás, stb). Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli, amennyiben teljesíti az elállási feltételeket, akkor haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül az Ügyfél által teljesített ellenszolgáltatást, ide nem értve a fuvarozási költséget (kivéve érték feletti vásárlás esetén a díjmentes szállítást) A visszatérítés során banki utalás vagy pénztári kifizetési módot alkalmazzuk. Pénztási kifizetés esetén visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. Banki utalás esetén értéktől függetlenül egyszeri 1000.- forint kezelési költséget számítunk fel.

Amennyiben az Ügyfél eláll a szerződéstől

Kérjük, a terméket minden esetben átvevő pontunkba szíveskedjen visszajuttatni: Euro-Alarm Kft. H-1044 Budapest Bezerédj utca 24 címre.

Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 15 napon belül visszautalja az Ügyfél részére.

5.3. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

  • olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett megrendelésére állítottak (Brodit AB) elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, Terméket használatba vették (öntapadó rész védő fóliáját eltávolították, mechanikai behatás érte. Hiányos vagy sérült csomagolás.
  • hang-, ill. képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta
  • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

5.4. Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Ügyfeleink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

 

6. Garancia, szavatosság

6.1. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók. Brodit termékekre vásárlástól számított 1 év garanciát biztosítunk. Garancia nem terjed ki szakszerűtlen használatra, beszerelésre, törésre, nem megfelelő eszköz rögzítésére.

6.2. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, vagy soron kívül megjavítani, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használat mellet következett be.

6.3. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Az Ügyfél a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

 

7. Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Euro-Alarm Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:  

  • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. 
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.euroalarm.hu  www.brodit.hu áruház akadálytalan működését és a vásárlást. 
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. 
  • Bármely levél (függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett), de főleg bármilyen adat elvesztése.   
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése. 
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.  

 

 Az Euro-Alarm Kft nem felelős semmilyen alapon, semmilyen olyan kárért (függetlenül attól, hogy direkt vagy indirekt), ami a www.euroalarm.hu vagy a www.brodit.hu weboldal való csatlakozás miatt következett be. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. 

Egyedül a vásárló felelős a www.euroalarm.hu vagy a www.brodit.huweboldalhoz való kapcsolódásáért és a www.euroalarm.hu vagy a www.brodit.hu webáruházban való vásárlásért. A www.euroalarm.hu vagy a www.brodit.hu nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.    

www.euroalarm.hu vagy a www.brodit.hu szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a www.euroalarm.hu vagy a www.brodit.hu webáruházában történt megjelenés időpontjától lép életbe. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható awww.euroalarm.hu vagy a www.brodit.hu webáruházban.  

Azonban az Euro-Alarm Kft nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.  
  
Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Euro-Alarm Kft szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. Az Euro-Alarm Kft szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. 

 

8. Szerzői jogok

8.1. A Webáruház a Szolgáltató szellemi terméke, és mint ilyen a Szolgáltató tulajdonát képezi. A Webáruház forráskódjának, megjelenésének (beleértve a Szolgáltató logóját valamint a Szolgáltató által kínált termékek képét, leírását és a beszállítók valamint az üzleti partnerek logóját), árukínálatának, bármely funkciójának vagy alkalmazott megoldásának az írásbeli engedély nélküli másolása vagy leutánzása szerzői jogot sért és a Szolgáltató javára vagyoni igényt keletkeztet. Ide érthető a Webáruházon történő engedély nélküli reklám elhelyezés és a Webáruház Szolgáltató engedélye nélküli megváltoztatást („feltörése”) is.

 

9. Panaszkezelés

9.1.    A Webáruház székhelye megegyezik a Szolgáltató székhelyével.

9.2.    A panaszügyintézés a Szolgáltató székhelyén történik.

9.3.    A Webáruházzal kapcsolatos panaszokat Szolgáltató székhelyén személyesen, valamint a Szolgáltató 1.5. pontban felsorol ügyfélszolgálati elérhetőségein - beleértve az elektronikus levelezési címet is – lehet előterjeszteni.

 

10. Egyebek

10.1.    A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

10.2     A Webshop nyitva tartása: folyamatos

10.3.    A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a nyitvatartási idő előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására, a szolgáltatás szüneteltetésére vagy beszüntetésére azzal, hogy a már leadott rendelések esetén a rendelt termékeket még kiszállítja, vagy a vételárat visszatéríti.

10.4.    Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató adatot csak az adat gazdájának hozzájárulásával, az adatvédelmi szabályok betartásával kezel.

 

11.   Vegyes rendelkezések

11.1.    Szolgáltató és Vevő vitás ügyeiket békés úton, elsősorban megegyezéssel próbálják rendezni.

11.2.    Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Bíróság vagy Törvényszék illetékességét.

 

12.   Törvényi hivatkozások

        Adatkezelés:

            2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

        Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés

           45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

       Jótállás

           151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

       Szerzői jogok

           1999. évi LXXVI. törvény

        A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

            1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

            2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

            2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

            151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

            45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

            19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól